M Elżbieta Róża Czacka

Założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Twórczyni Zakładu dla Niewidomych w Laskach