O FUNDACJI

Nazwa Fundacji: „Wzrok Ubogim”

KRS: 0000500298

REGON: 022368065

NIP: 8943052285

Rachunek bankowy: BGŻ S.A. nr 20 2030 0045 1110 0000 0363 3850

Siedziba: ul. Norwida 38/7, 50-375 Wrocław

e-mail: wzrok.ubogim@gmail.com

Zarząd Fundacji:

  • Marek Zając – Prezes
  • Henryk Kasprzak – Wiceprezes
  • Monika Borwińska – Członek Zarządu
  • Dariusz Karp – Członek Zarządu
  • Marzena Żółtaniecka – Członek Zarządu

Honorowa Rada Fundacji

  • prof. dr hab. med. Edward Wylęgała – Ordynator Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
  • p. Józef Wróblewski – Starszy Dolnośląskiego Cechu Optyków