GENEZA

GENEZA FUNDACJI


Pomysł powołania Fundacji, której celem byłoby badanie wzroku i zaopatrywanie w okulary osób potrzebujących korekcji wad refrakcji a nie mogących sobie pozwolić na okulary powstał przed kilku laty. Był on naturalną konsekwencją aktywności studentów optyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W ramach zajęć laboratoryjnych, prac dyplomowych, praktyk studenckich oraz działalności Koła Naukowego brali oni udział w takich przedsięwzięciach jak przesiewowe badanie wzroku pierwszoklasistów ze szkół powiatu strzelińskiego, badanie wzroku wrocławian w ramach akcji "Czas na wzrok 40+", badanie wzroku i wykonywanie okularów dla pensjonariuszy prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta schronisk dla Mężczyzn oraz dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi.


Wszystkie te działania pokazały nam z jednej strony ogromne potrzeby w zakresie ochrony wzroku, jakie istnieją w naszym najbliższym otoczeniu, szczególnie w środowisku ludzi wykluczonych społecznie. Z drugiej strony wskazały na możliwości, jakie mają studenci i absolwenci studiów optyczno-optometrycznych prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej.


Jesteśmy ponadto przekonani, że optyka okularowa i optometria to specyficzne zawody, związane blisko ze służbą zdrowia. Rozumiemy pracę w tych zawodach jako służbę ludziom. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności, by służyć osobom potrzebującym, pomagając im na miarę naszych możliwości.


Powyższe potrzeby i potencjalne możliwości skłoniły nas do powołania Fundacji, której celem jest nieodpłatne badanie wzroku i zaopatrywanie w okulary osób z grup wykluczonych społecznie: ubogich, bezdomnych, pensjonariuszy domów pomocy społecznej czy osadzonych w zakładach karnych. Nie chodzi tutaj o jakąkolwiek ingerencję w oficjalną, społeczną czy komercyjną służbę zdrowia. Będziemy pilnie dbać o to, by nie naruszyć w niczym słusznych interesów tych, którzy pracują w branży optyczno-optometrycznej traktując swoją pracę jako źródło utrzymania. Fundacja ma charakter czysto charytatywny, nie ma żadnego powiązania komercyjnego, a motywem jej działalności jest jedynie chęć pomocy inspirowana duchem chrześcijańskiego miłosierdzia.

Nasze dotychczasowe przedsięwzięcia były możliwe dzięki bezinteresownej pomocy ze strony zaprzyjaźnionych z nami Firm. Jesteśmy przekonani, że tak też będzie w przyszłości.