CELE
  • Celem działania Fundacji jest organizowanie podstawowego badania stanu wzroku oraz zapewnieniu korekcji wad wzroku bądź leczenia chorób układu wzrokowego u osób ubogich i wykluczonych społecznie, a w szczególności:
  • badanie optometryczne, zakończone doborem korekcji okularowej oraz nieodpłatnym lub tylko częściowo odpłatnym zaopatrzeniem przebadanych osób w potrzebne pomoce wzrokowe (okulary);
  • badanie okulistyczne polegające na wykryciu i zdiagnozowaniu chorób układu wzrokowego, nieodpłatnym lub tylko częściowo odpłatnym zaopatrzeniu w potrzebne pomoce i leki, skierowaniu na dalsze badania specjalistyczne lub konieczne zabiegi.
  • Fundacja działa na rzecz osób, które same nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniej opieki optyczno-okulistycznej z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej lub braku takich możliwości (np. ze względu na niedostępność odpowiednich usług optycznych, okulistycznych czy optometrycznych)
  • Fundacja działa w pierwszym rzędzie we Wrocławiu, następnie na Dolnym Śląsku i województwach przyległych, w miarę swego rozwoju w całej Polsce (bezpośrednio) lub za granicą za pośrednictwem osób, instytucji lub organizacji prowadzących misje zagraniczne o rozmaitym charakterze sama nie organizując wyjazdów zagranicznych.
  • W swojej działalności Fundacja dba o to, by nie naruszyć interesów osób, instytucji i organizacji (w tym podmiotów gospodarczych) działających w branży optycznej, okulistycznej czy medycznej, w szczególności by nie proponować swych usług osobom, które stać na samodzielne pokrycie kosztów badania optometrycznego czy okulistycznego i zakupu okularów lub leków.