PRACOWNIA OKULAROWA

Nasza Pracownia Okularowa w pomieszczeniu udostępnionym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na terenie schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na wrocławskim Tarnogaju (ul. Biskupa Bernarda Bogedaina 5)